B . U . R . R . O . 
 Non-profit Onderwijs Reclameburo

De speelwijzer

Wij als BURRO maken en onderzoeken spelenderwijs, wij als BURRO experimenteren, maar bovenal gaan wij als BURRO praktiserend te werk. Dat betekent dat wij als BURRO zelf een spelende houding aannemen. BURRO’s spelende houding mag als rebels of activistisch bestempeld worden. Voor BURRO is onderzoek geen echt onderzoek als de uitkomst vooraf vaststaat. Dat betekent dat bij BURRO onze routes en de uitkomsten open staan en open blijven.
Onvoorspelbaarheid en serendipiteit horen hier bij. 

Zodat de lerenden de wereld kunnen ontmoeten zoals zij dat intrinsiek willen.
Van extrinsiek moeten naar intrinsiek willen en kunnen. 


Spelregels
We werken met een eigen modus operandi. 
Hieraan toetst BURRO zichzelf en de opdrachten.


1. De lerende staat altijd centraal
2. Alle kaders kunnen altijd bevraagd worden
3. We werken vanuit mogelijkheden
4. Alle routes staan altijd open
5. We omarmen het toeval en de onvoorspelbaarheid
6. Er is altijd ruimte om een autonome weg in te slaan
7. De uitkomsten dragen bij aan de stimulering van intrinsieke motivatie
8. Alle uitkomsten zijn van waarde
9. We nemen het stuur niet over maar geven sturing
10. Wij spelen ruimte vrij in de bestaande kaders om anders te kunnen bewegen.
11. De uitkomsten zijn open source.