B . U . R . R . O . 
 Non-profit Onderwijs Reclameburo


Daarom!

BURRO constateert dat er een probleem is in het onderwijs. Namelijk dat de intrinsieke motivatie van de lerenden het aflegt tegenover meetbaarheid, uniformiteit, bureaucratie, werkdruk, etc. Het onderwijs bestaat veelal uit moeten. Moeten is een spelbreker. Sterker nog een mensbreker. (BURRO's vrije vertaling Rousseau) Omdat er zoveel moet is er geen ruimte om te ontdekken wat je als lerende zelf wil. Om zelf je ruimte te kunnen nemen moet er ruimte worden gegeven. BURRO vindt dat blokkades en muren moeten weggenomen worden. Hoe en door wie is onze opdracht.


Daarnaast is door empirisch onderzoek (Martens 2021) bewezen dat spelen en leren samengaan en niet losstaan van elkaar. Spelen is daarom essentieël voor iedereen die zich wil leren ontwikkelen. Spel staat namelijk niet buiten ons, spel is intrinsiek. 

Helaas wordt spelen, en daarmee intrinsieke motivatie, al op jonge leeftijd uit ons onderwijs weggecijferd. Voor BURRO is het noodzaak om deze twee elementen weer te verenigen. 


BURRO zoomt in op de situatie en levert maatwerk om de lerende en de intrinsieke motivatie de ruimte (terug) te geven. BURRO doet dit door spelen terug te brengen in het onderwijs!

  • BURRO springt in het gat van het hebben van tekort aan tijd en ruimte om te ontwikkelen in het onderwijs.
  • BURRO staat open voor theorie maar praktiseert.
  • BURRO smeert het onderwijssysteem op de plekken waar spel in onderwijs vastloopt of ontbreekt.
  • BURRO werkt samen met en in onderwijsinstellingen.
  • BURRO geeft sturing maar neemt het stuur niet over.


BURRO wekt zo spelenderwijs een speelse houding op bij onderwijsinstellingen en hun docenten. Deze houding zorgt ervoor dat het spel en het spelen (weer) een plaats krijgt in het onderwijs. Omdat de leerling volgens BURRO het recht heeft de wereld te kunnen ontmoeten zoals de lerende dat intrinsiek wil.


Wanneer?

Als een opdrachtgever BURRO een situatie aanwijst waarin intrinsiek tijd en ruimte ontbreekt of ontnomen is. Of als BURRO een opdrachtgever sommeert om samen een situatie te bepalen waar ruimte ontbreekt of ontnomen is.

Piaget zegt: "Play is the answer to the question: how does anything new ever comes about?" Het spel dat volgens ons de motor is van alles wat nog niets is. Spelen is dus essentieel om vanuit niets, of geen ruimte iets te maken.

Mark Manders zegt dat hij 1000 jaar geleden niet zou kunnen zijn wie hij nu is, maar nu wel omdat de maatschappij hem de tijd en ruimte daarvoor geeft. Maar vooral omdat hij die tijd en ruimte ook weet in te nemen.

Tijd en ruimte vanuit de maatschappij zijn Marks spelregels. Binnen het onderwijs staat de intrinsieke motivatie van de lerenden niet altijd centraal. De paradox van subject en object. Daarom is een situatie als die van Mark Manders niet vanzelfsprekend. 

BURRO vindt dat dat wel zo zou moeten zijn!
Het (onderwijs)speelveld is er, maar hoe breng je jezelf in spel?
Daarom BURRO!


"Het leven staat op het spel! Ons leven, dat van onze kinderen en hun kinderen, v an de natuur waarin wij leven. 
Kortom de wereld."   (Dick van de wateren)Hierom!
Een kleine greep uit de grote bulk van beschikbare informatie die ons er op wijst waarom BURRO noodzakelijk is.