B . U . R . R . O . 
 Non-profit Onderwijs Reclameburo
         
B . U . R . R . O .
Beweeglijk = flexibel | locatie onafhankelijk
Urgent = noodzakelijk | impact
Ruimte nemend = brutaal | met lef
Ruimte gevend  = oplossend | samen
Onderwijskunstenaars = creatief | effectief


Beweeglijk
Wij zijn dienstverlenend aan de lerenden en daarmee ook aan het onderwijs. BURRO beweegt zich in de totale breedte van het kunsteducatieve speelveld. Dit betekent dat wij niet op een vaste plek kantoor kunnen gaan houden en daarom werken we vanuit verschillende locaties.

Op deze manier begeeft BURRO zich op het speelveld waar we moeten zijn: namelijk in de praktijk.

BURRO is fluïde in inhoudelijke en fysieke zin.
Fysiek daar waar de intrinsieke motivatie van een lerende slachtoffer is. Dat kan dus overal zijn, van klaslokaal tot museum van de lerende docent tot de schooldirecteur. Serendipiteit en onvoorspelbaarheid horen daar bij.

Inhoudelijk omdat wij een groep sponzen zijn die zich eindeloos te pletter lezen. We absorberen alles en we absorberen voortdurend. En tegelijkertijd bevragen we alles wat we absorberen vanuit onze achtergrond als kunstenaar.

Door onze beweeglijke vorm kunnen we snel schakelen waardoor we tussentijds de theorie kunnen praktiseren en toe-eigenen.

Het buro is overal en altijd nodig!

Urgent
BURRO ziet dat in het onderwijs situaties ontstaan waar intrinsieke motivatie slachtoffer dreigt te worden door niet meer te mogen spelen.

BURRO vindt dat de maatschappij en dus ook het kunsteducatieve veld is doorgeschoten in het meten. Het meten zelf is het doel geworden.
Het probleem van deze instrumentalisering is, dat het onderwijs bestaat uit veelal moeten.
Moeten is een spelbreker. Sterker nog een mensbreker. (BURRO's vrije vertaling Rousseau)
Omdat er zoveel moet is er geen ruimte voor intrinsieke motivatie.

Spel en leren staan niet los van elkaar. Het spel zit in ons. (Rob Martens)
Spelen is daarom essentiëel voor iedereen die zich wil leren ontwikkelen.
Helaas wordt spelen al op jonge leeftijd uit ons onderwijs afgenomen.

Spelen is leren & Leren is spelen.
Het is dus noodzaak deze twee elementen weer te verenigen.
Onderwijs is de plek waar wij het spelen terug willen geven!

Van extrinsiek moeten, naar intrinsiek willen!

Ruimte nemendRuimte gevend
Om intrinsieke motivatie ruimte te kunnen geven moet er eerst ruimte genomen worden.
Of andersom.

BURRO doet dit door de theorieën die BURRO omarmt zelf vorm te geven en te praktiseren.
We werken vanuit situaties in de praktijk en leveren maatwerk om de lerende en de intrinsieke motivatie ruimte terug te geven.

Dit betekent dat wij opdrachtgevers sommeren, om samen met ons het spelen terug te geven aan het onderwijs. Wij wachten niet op antwoord, wij wijzen aan waar antwoord nodig is. Wij sommeren en co-creëren met onze opdrachtgevers.

Al dwalend, volgens de dérive (Guy Debord) methode, bevragen en onderzoeken we de bestaande kaders.
Alle uitkomsten zijn van waarde en kunnen weer een startpunt zijn voor vervolg of nieuw onderzoek.

We gooien onszelf in het diepe. We doen-denken zoals het bedoeld is. Vanuit intrinsieke motivatie!

Onderwijskunstenaars
BURRO beweegt in het onderwijsdomein maar tegelijkertijd ook vanuit het kunstenaar zijn.
Door altijd vanuit beide rollen te handelen kunnen we in elke opdracht, situatie of context buiten de vaste en gebaande kaders bewegen. We scheppen hierdoor ruimte om altijd te kunnen besluiten een autonome weg in te slaan.

BURRO vindt dat het onderwijs altijd achter de werkelijke wereld aanloopt.
Statisch archiveren is daarom onlogisch, omdat we dan vasthouden aan iets wat allang vervormd en uit context is.
Toch wil BURRO vastleggen en aantonen wat BURRO doet. BURRO beheert daarom een beeldend archief wat openbaar is.

Een rariteitenkabinet.
Een verzameling materialen en kunstwerken om te laten zien wat BURRO waard is. Dat biedt gespreksstof om te communiceren over zaken die helemaal niet vaststaan. (Ludwig Wittgenstein)

Voor dat archief maken we een afdruk bij elke opdracht. Die afdrukken gelden als een herinnering. Doordat het herinneringen zijn en geen feitelijke verslagen, mogen deze van BURRO door de tijd blijven vervormen. Zo blijven ze waardevol en geven ze ruimte om nieuwe indrukken bij nieuwe gesprekken en opdrachten achter te laten.

Als tegenhanger van de afdruk die we nemen en archiveren laten we ook overal een indruk achter. Elke plek waar BURRO ruimte genomen of gegeven heeft laten we een wikkel boter achter als fysieke herinnering met de tekst:
BURRO, om je onderwijs te smeren!